Ponuda

Ono što predlažemo, naravno ukoliko ste zainteresovani, jeste jednogorišnji ugovor (1 kompresorski Water cooler aparat i galoni GOLIJSKA LEDENA VODA ) tri balona Golijske ledene vode, dostavljena na vašu adresu stana ili kancelarije.

Smatramo da je kvalitet vode koju vam dostavlajmo, urednost dostave, jedan dan po pozivu, dobar razlog za donošenje Vaše konačne odluke, o zasnivanju jednogodišnjeg ugovora o dostavi vode na kućnu adresu ili adresu firme.

Kao dokaz da zaista korektno radimo, što ujedno i nailazi na prihvatanje, jeste i činjenica da Vama kao i svim ostalim našim kupcima nudimo mogućnost da ugovor usled više sile ili nepredviđenih okolnosti, možete raskinuti bez ikakvih posledica po Vas, penala i sličnog. Na osnovu potpisanog ugovora, Ugovor se po automatizmu, nakon isteka, produžava na onaj rok na koji je i potpisan - odnosno na još godinu dana i tako redom sve do trenutka dok nam Vi iz nekog razloga ne otkažete poslovnu saradnju.

Golijska ledena voda
Golijska ledena voda
Ono što želimo da Vam ponudimo jeste sledeće:
- Da Vam postavimo ili pak zamenimo Water-cooler aparate koje sada imate postavljene kod Vas u Vašem poslovnom prostoru odnosno kancelarijama - kompresorskim Water-cooler aparatima renomirane svetske kompanije u ovoj oblasti - BEKO, koji su se pak za sada odlicno pokazali.

- Da Vam omogućimo sanitizaciju svih aparata po minimalnim cenama od 1.500,00 dinara / aparatu, jednom u četiri meseca. Sanitacija bi se radila na licu mesta i traje po jednom aparatu oko 15 minuta ili bi svela na fizicku zamenu postavljenih aparata istim takvim ali novim neotpakovanim Watercoolerinma. Napominjemo da je sanitizacija neophodna kako bi se ocuvala tehnicka ispravnost kompresorskog aparata u svim onim slucajevima kada se trosi kvalitetna dubinska ili pak planinska voda koja ima svoj sastav i odredjenu mineralizaciju, dakle u svim onim slucajevima kada nije u pitanju filtrirana voda iz gradskog vodovoda.

- Cena 1 paketa (većeg) usluga naše firme iznosi 3.000,00 dinara. U tu cenu jesu uključena 6 balona GOLIJSKA LEDENA VODA od po 18,9 Litara kao i najsavremeniji kompresorski aparat za toplo-hladnu vodu.

- Cena 1 paketa (manjeg) usluga naše firme iznosi 1.950,00 dinara U tu cenu jesu uključena 3 balona GOLIJSKA LEDENA VODA od po 18,9 Litara kao i najsavremeniji kompresorski aparat za toplo-hladnu vodu.

- Valuta plaćanja - 7 dana.

- Dodatnu potrošnju čine PVC čaše koje naplaćujemo 200,00 dinara/100 komada.

- Sve ostalo što bih naveo bi bilo suvišno obzirom da je servis ukljucen u cenu u garantnom roku kao i besplatna obuka za rukovanje.

Napominjem da bismo Vam svu opremu dali gratis, odnosno na revers, bez kauciranja boca ili samih aparata. Jedina Vaša obaveza jeste da nam predmetnu opremu vratite, nadamo se u dalekoj budućnosti. Što se tiče samog izgleda Water-cooler aparata, možete ga videti na slici koja je niže postavljena. Rad sam da dodjem kod Vas na sastanak radi prezentacije kada to Vama to dogovara. Nadamo se da će Vam naša ponuda u potpunosti odgovarati.